Selecteer een pagina

Het werk van Divergent roads is in te delen in projecten en projectmatig interim-werk met een verbeteringslag.

Projecten

Projecten van Divergent roads richten zich op het toepassen van data voor verschillende business-vraagstukken. Een paar voorbeelden kun je hieronder vinden:

Interim met een verbeteringsslag

Met interim-werk ben ik altijd bezig om te kijken wat er goed gaat en wat er beter kan, van inhoud tot organisatorisch zodat ik ook op die manier waarde kan toevoegen aan jouw team. Een paar voorbeelden:

T-Mobile: Monetizing (big) data

 • Doel project: aantonen dat er waarde zit in de beschikbare data (bijv. CRM-, online-, netwerk- en klantenservice-data) op strategisch niveau.
 • Beoordeling van analytische volwassenheid van afdelingen door middel van interviews.
 • Design thinking toegepast voor het genereren van een backlog van experimenten voor verschillende afdelingen.
 • Opzetten van een agile experimentenfabriek voor Data Science om een gestructureerdfe manier van werken voor het nieuwe team in de organisatie neer te zetten
 • Drie proof-of-concepts gebouwd met behulp van R voor datapreparatie en het bouwen van modellenstromen in KNIME om de toegevoegde waarde van data science voor het bestuur van T-Mobile te valideren en te bewijzen.
 • Eén PoC: geoptimaliseerd klanttraject bij het werven van klanten door het analyseren en bouwen van een model op websitegedragsgegevens van Google BigQuery van onbekende bezoekers en hen de pagina te bieden waar ze het meest in geïnteresseerd zijn, waardoor de verkoopconversie wordt verbeterd en veel waarde wordt gegenereerd voor T-Mobile en consument.
 • Resultaat: PoC verdiende het gehele project terug

Nike: Datagedreven productontwikkeling voor het optimaliseren van advertentiebudget

 • Behoeftes van Marketing vertalen naar een dataproduct dat gebouwd moest worden door Technology. Het product is een datagedreven, flexibele sortering voor Google Shopping advertenties die ook voor andere kanalen gebruikt kan worden.
 • Advies geven op het gebied van testen van het product, modellen bouwen en analyses van het experiment om de effecten te evalueren.
 • Advies geven aan Technology op het gebied van datagedreven marketing, databronnen en product roadmap.
 • Werken aan de product roadmap en additionele mogelijkheden voor het product.
 • Resultaat: Dagelijks automatisch aangepaste sortering van producten om advertentiebudget te optimaliseren op basis van interne data

Albert Heijn Online B2B: Pragmatische klantsegmentatie bouwen

 • Doel project: Ontwikkeling van een gedrags- en CRM-gegevensgebaseerde en praktische segmentatie voor B2B online.
 • Segmentatie gebouwd in R, met zowel categorische als numerieke variabelen.
 • Vroege detectie van mogelijke churners ook mogelijk gemaakt.
 • Resultaat: Geïmplementeerde versie kan nieuwe klanten snel in een segment plaatsen voor betere benadering door marketing.

Albert Heijn Online: Retail marketing analytics – Lead Analytics en Data Science

 • Verantwoordelijk voor het marketinganalyse- en data science-team en hun output (acquisitie en churn).
 • Coachen van analisten/data scientists op inhoud zodat ze meer adviseur van de business
 • Prioriteiten stellen met stakeholders en de effectiviteit van het team verbeteren.
 • Eerste versie van een roadmap opgezet voor een meer datagedreven marketing (analytics) organisatie.
 • Hands on: strategische en tactische analyses van proposities en markten.

Precima: Retail pricing optimization – Assistant Director Client Analytics

 • Coördinatie van prijsoptimalisatie aan data science-zijde, analyse van de modeloutput op prijselasticiteit en resultaten in R en verantwoordelijk voor de geoptimaliseerde prijzen van de eindklant; waardoor het klantenteam waarde kan genereren voor de eindklant.
 • Opzetten van een kennisbank over prijsoptimalisatie.
 • Middellange termijn en verbeteringen van prijsanalyses voorgesteld om het proces te vergemakkelijken en te verbeteren.

ABN AMRO NV: Lead data delivery team voor ALM models en Product Owner

 • Als lead/product owner heb ik een team van data engineers opgezet om datasets voor ALM-modellering te bouwen.
 • Project was voorwaarde voor de beursgang, wat betekende dat er veel op het spel stond en leidde tot zeer complex stakeholdermanagement.
 • Verantwoordelijk voor het verwijderen van belemmeringen voor het team, het managen van de teamleden en ervoor zorgen dat de deadline werd gehaald.
 • Na de beursgang heb ik HR-profielen opgezet en een intern team opgebouwd dat geschikt is voor de toekomst.

Tarieven projecten

Tarieven voor dergelijke projecten beginnen vanaf €125 per uur, ex btw.
Ik geloof zo sterk in het het verbeteren van resultaten door het gebruik van data, dat ik ook graag met een soort bonus-malus-regeling werk. Mocht het project niet genoeg opleveren, dan betaal je minder. En zo betaal je meer als de doelstelling wel gehaald wordt, maar dat kan zeker uit voor jou als klant!

Tarieven interim

Tarieven voor interim-werk beginnen vanaf €110 per uur, ex btw. Dit inclusief de verbeteringsslagen!